Arvot ja tavoitteet

MLL:n tahtotila (visio)

Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta, jossa lapsen etu asetetaan etusijalle ja jossa lapset ja nuoret voivat hyvin.

MLL on lasten, nuorten ja perheiden arjen asiantuntija, luotettava ja ketterä kumppani, vapaaehtoistyön toteuttaja ja innovatiivinen kehittäjä sekä vahva vaikuttaja. MLL tarjoaa innostavan ja arvostavan osallistumisympäristön vapaaehtoistoiminnalle lasten, nuorten ja perheiden kanssa.

MLL:n arvot

  • Lapsen ja lapsuuden arvostus
  • Yhteisvastuu
  • Inhimillisyys
  • Yhdenvertaisuus

MLL:n periaatteet

  • Avoimuus
  • Ilo
  • Kumppanuus
  • Osallisuus
  • Arjen arvostus