Historia

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Karkkilan yhdistys RY:n toimintaa vuosilta 1922-2012

 

Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitto perustettiin 4.10.1920. Kenraali Mannerheim nimettiin liiton kunniapuheenjohtajaksi. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Sophie Mannerheim, varapuheenjohtajaksi Arvo Ylppö ja sihteeriksi Erik Mandelin.

Mandelin ja Ylppö olivat valmistelleet järjestölle ohjelman. Lähtökohtana oli, että kaikkia lapsia oli hoidettava hyvin ja että kaikilla lapsilla oli oikeus asiantuntevaan huoltoon. Ohjelman lisäksi Mandelin ja Ylppö suunnittelivat organisaation ja säännöt. Liiton muodostivat keskusjärjestö ja paikallisosastot, jotka olivat itsenäisiä rekisteröityjä yhdistyksiä ja sitoutuivat noudattamaan liiton ohjelmaa. Liiton tarkoitukseksi kirjattiin kaikki lastensuojelutyö, mikä ei lain mukaan kuulunut valtiolle tai kunnalle.

 

1920-luku

Högforsin Lastensuojeluliitto perustettiin 27.8.1922 ja se rekisteröitiin 17.2.1923 Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisosastoksi. Ensimmäiseen johtokuntaan nimettiin Työnjohtaja Felix Laitio, opettaja Arvi E. Tuominen, rouva Alma Peltonen, diakonissa Aino Kivelä, johtajan rouva Hildur Ström, kauppias Kustaa Lehmusniemi, valuri Aron Koskinen, opettaja Katri Pääkkönen, neiti Hildur Nordberg, emäntä Sofia Salvén, rovasti Kyösti Varmavuori, seppä Kalle Nordberg. Samalla päätettiin, että paikkakunnan lääkäri on itseoikeutettu jäsen. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin rovasti Kustaa Varmavuori.

1920-luvulla yhdistyksessä toimittiin äitiys- ja lastenneuvolan alkuunpanemisen kanssa.

Kysymystä, missä olosuhteissa paikkakunnalla äsken syntyneet lapset elävät otettiin alustavasti määriteltäväksi. Asia selvittämiseksi päätettiin siitä edelleen myöhemmin keskustella ja harkita siitä toimenpiteitä, joihin yhdistys ehkä voi ryhtyä, jotta mahdollisesti parannuksia olosuhteista saataisiin aikaan.” (lainaus pöytäkirjasta 4.4.1924)

Lisäksi yhdistyksessä alustavasti keskusteltiin urheilusta ja urheilukentän hankkimisesta paikkakunnalle, mitä johtokunta nuorisosuojelun nähden pitää erikoisen suotavana” (22.5.1924)

Kesällä 1925 aloitettiin kesäkaitsijatoiminta, mikä sisälsi urheilu -ja uimaopetusta.

 

1930-luku

1930-luvulla yhdistys tuki tyttöjen ja poikien urheilutoimintaa sekä puuhasi kodinhoitajatoiminnan aloittamista.

15.11.1933 yhdistyksen nimi muutettiin Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliiton Karkkilan osasto ry:ksi. Toiminta-alueeksi tuli Karkkilan kauppala ja U.l. Pyhäjärven kunta.

Yhdistyksen toimintaan vaikutti jäsenien vähyys ja osaston toiminta olikin tauolla vuosina 1929-1932. Vuosilta 1934-1943 vuosilta ei löydy asiakirjoja osaston toiminnasta. Noihin vuosiin ajoittuu taloudellisen laman vuodet sekä osa sotavuosista.

 

1940-luku

Toiminta elvytettiin uudelleen 9.9.1943, jolloin osaston nimi muuttui Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitton Karkkilan osastoksi ja yhdistyksen sääntöjä muutettiin.

U.l. Pyhäjärven paikallisosasto perustettiin 7.11.1943

Tarkastava terveyssisar Sirkka Helle selosti Mannerheimliiton toimintaa ennen ja nyt, Hän puhui myös kummikuntatoiminnasta sen nykyvaiheessa ilmoittaen asian tällä kertaa olevan kiireellinen. Tästä syystä hän toivoi, että täällä aikaisemmin perustettu osasto alkaisi myös toimiin sekä tämän että muiden hyödyllisten asioiden eteenpäin viemiseksi.”(9.9.1943)

Esityksen johdosta syntyneestä keskustelussa myönnettiin Mannerheimliiton toiminnan tärkeys sekä todettiin sen olevan hyväksi paikkakunnalle. Samalla kun kokouksessa läsnäolevat päättivät liittyä jäseniksi paikalliseen osastoon kokous yksimielisesti päättiryhtyä toimenpiteisiin osastn henkiin herättämiseksi.” (9.9.1943)

Karkkilan osaston toimintaa ohjasi pitkälti sota-ajan olosuhteet. Käynnistettiin mm. sotakummitoimintaa sotaorpojen auttamiseksi. V. 1944 aloitettiin yhteistyö Oxelösundin kanssa, josta tuli v.1963 Karkkilan ystävyyskaupunki

U.l. Pyhäjärven osastolla oli oma kummikuntansa Ruotsista 1944-1945 (Härslöv ja Säby)

Karkkilan lasten kesäpäiväkoti ensimmäisen kerran kesällä 1944.

Karkkilan osasto käynnisti keskustelun kodinhoitajan tarpeellisuudesta v. 1945. Kodinhoitajatoiminta käynnistyi sodan jälkeen v.1946, jolloin kunta perusti viran.

U.l. Pyhäjärven osastolla oli kodinhoitajatoimintaa, ja yhdistys huolehti kodinhoitajan palkasta.

 

1950-luku

Yhdistyksen nimi muuttui v. 1952 Mannerheim-liiton Karkkilan osasto ry:ksi. 1950-luvulla järjestettiin perhekasvatuskerhoja äitien tueksi ja iloksi. Karkkilan osasto avusti rahallisesti Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaanpiirin kuulostarkistuskojeen eli audiometrin hankinnassa ja liiton terveyssisar kävi tarkistuttamassa Karkkilan Yhteiskoulun oppilaiden kuuloja.

Lisäksi vuosikymmenen aikana pidettiin lastenjuhlia, uimakouluja ja lasten kesäpäiväkotitoiminnan järjestäminen jatkui.

 

1960-luku

Yhdistyksen nimi muuttui jälleen v. 1962 ja uudeksi nimeksi tuli Mannerheimin Lastensuojeluliiton Karkkilan osasto ry. 1960-luvulla osasto tuki taloudellisesti hammashoitoa, lahjoittamalla mm. hammasmukeja ja harjoja. Yhdistys lahjoitti vuonna 1962 100 000mk Karkkilan yhteiskoulun terveydenhoitotyön tukemiseen.

Osaston vastuulla oli puheopetuksen järjestäminen vuosina 1966-1970, mikä siirtyi Kauppalan hoidettavaksi 12.1.1970.

Osasto järjesti englanninkielileirin Haaviston koululla v. 1963. Lisäksi osasto oli järjestämässä erilaisia luentotilaisuuksia mm. nuorisorikollisuuden ehkäisemiseksi, hyvän käytöksen kursseja, perhekasvatuskursseja sekä kotivalmennuskursseja nuorille.

U.l. Pyhäjärven paikalliosasto yhdistyi Karkkilan osastoon 1.1.1969

 

1970-luku

Pienten lasten hiihtokouluja yhteistyössä Karkkilan Ladun kanssa

Aloitettiin tukioppilaskoulu

Käsiteltiin äidinpalkkakysymystä

Valistustustilaisuuksien järjestämistä

Elokuvanäytäntöjä ja juhlia lapsille

Koululaisten iltapäiväkoti Nyhkälän koululla aloitti toimintansa v.1975 ohjaajana Raija Koivisto

v.1978 siirtyi kaupungin järjestämäksi

Pienten lasten kerhotoimintaa

Leikkipuistojen kehittämisessä mukana

 

1980-luku

Lystileikkitapahtumat

Taidekasvatuskokeilu lastenneuvolassa 0-2-vuotiaille lapsille vanhempineen

Taidekerhotoiminta alkoi v.1980 10-14-vuotiaille nuorille, myöhemmin myös 7-10vuotiaille

jatkoi toimintaansa kevätkaudelle 1985, syksyllä kaupunki aloitti kuvataidekoulun osaston aloitteesta

Perheleiritoiminta alkoi

Lastenkaitsentakursseja

Naperopiiri aloitti toimintansa v.1982

Karkkilan osastolle liiton kunniamaininta Naperopiiritoiminnasta v. 1984

Rauhankasvatustyö

 

1990-luku

Yhdistyksen nimeksi muutettiin Mannerheimin Lastensuojeluliiton Karkkilan yhdistys ry. Lasten leiritoiminta oli aktiivista 1990-luvulla, Vuotinaisten leirikeskuksessa järjestettiin niin talvi- kuin kesäleirejäkin 7-12 vuotiaille lapsille.

Lastentarvikkeita vuokrattiin tarvitseville, mm. matkasänkyjä, turvaistuimia, rintapumppua. Myös lastentarvikekirpputorit saivat alkunsa. Türin kaupunkiin järjestettiin ja toimitettiin vaatekeräys ja kaupungin kanssa tehtiin muutenkin yhteistyötä mm. perheleirin merkeissä. Yhdistys järjesti kursseja karkkilalaisille, mm. kompostointikurssi ja varjoteatterikurssi sekä erilaisia tapahtumia, kuten laskiaisriehat, lystisunnuntait, noitien yö.

Perhekahvila Hööki perustettiin nuorisotilaan, jossa vanhemmat lapsineen kokoontuivat kerran viikossa viettämään aikaa keskenään erilaisten ohjelmien parissa tai ilman, myös Naperopiiri toimi vanhempien kohtaamispaikkana Pupulan tiloissa.

Yhdistys koulutti ja välitti lastenkaitsijoita, järjesti leikkikentille puistotätejä ja Pupulassa lasten lauantaiparkkia vanhempien kaupassakäynnin ajaksi.

Nuorisotoiminta oli aktiivista, yhdistyksessä toimi erillinen nuorisojaosto, joka piti nuorisotiloilla avoimia ovia, järjesti diskoja ja tapahtumia, bändi-iltoja, konsertteja.

 

2000-luku

Kirjastossa pyörivät satutunnit, jossa MLL:n satutädit lukevat satuja perheen pienimmille. Naperopiiri jatkoi toimintaasa kaikille avoimena kohtaamispaikkana.

Nuorisotyö, välinevuokraus, leiritoiminta ja lastenkaitsijatoiminta jatkuivat 1990 luvulta

Yhdistys järjesti kursseja, retkiä ja tapahtumia, mm vappukarkelot vakiinnuttivat pian paikkansa yhdistyksen vuosikellossa.

Hyvä joulumieli keräyksen tuotoilla jaettiin lahjakortteja myös Karkkilaan, lahjakortin saajat valittiin sosiaalityöntekijän